Nieuwbouw

Voorheen werd bij het uitzetten van nieuwbouwprojecten gebruik gemaakt van het zogenoemde ‘bouwraam’. Rondom de bouwput werden er planken gesteld waarop de belangrijkste maatvoering zoals Stramienen en/of muren werden afgeschreven. Met behulp van metselkoord en meetbanden werd vanaf dit bouwraam het gebouw handmatig gemaatvoerd. Omdat op het bouwraam maar een beperkt aantal maten staan, moest men deze maatvoering vaak handmatig verklikken om de verschillende onderdelen van een nieuwbouw uit te kunnen zetten. Bij deze traditionele manier van maatvoeren is het in bijna alle gevallen benodigd met meerdere personen te zijn en er bestaat altijd het gevaar dat een bouwraam sneuvelt en daarbij dus ook de maatvoering die erop stond.

Nieuwbouw

Met Digimeet kunnen we de traditionele maatvoering zoals hierboven beschreven ook eenvoudig, nauwkeurig en met minder werk op de bouwplaats uitzetten. Hiervoor gebruiken we een Robotic Total Station (RTS) in combinatie met digitaal tekenwerk / model van het nieuwbouwproject. In plaats van een bouwraam wordt er bij Digimeet gebruik gemaakt van zogenaamde referentiepunten in de vorm van stickers en/of spijkers.

Foto’s zijn te vergroten door er op te klikken.

Bij aanvang van de maatvoering worden deze referentiepunten in de directe omgeving van de nieuwbouw aangemaakt en ingemeten. De referentiepunten zijn voor de RTS een vast gegeven en worden gebruikt om in de toekomst op te stellen.

Vervolgens worden belangrijke referenties zoals perceelsgrenzen, rooilijnen, NAP hoogtes en Peil hoogtes ingemeten, deze zijn van belang om de nieuwbouw goed te kunnen positioneren op het perceel.

Wanneer alle referentiepunten en belangrijke referenties zijn verzameld, beschikken we met Digimeet over de mogelijkheid om op locatie het digitale nieuwbouwplan in CAD te positioneren t.o.v. de verzamelde gegevens. Overleg en aanpassingen zijn op locatie nog ten alle tijden mogelijk.

Als ten slotte het digitale bouwplan goed is gepositioneerd kan er een definitief uitzetmodel gegenereerd worden welke gebruikt wordt door de RTS. Op basis van de eerder aangemaakte referentiepunten in de omgeving kan de RTS opgesteld worden om vervolgens alle gewenste punten en/of lijnen uit het digitale bouwplan uit te zetten.

Wanneer er op een later tijdstip nogmaals maatvoering benodigd is kan de RTS eenvoudig opnieuw op de referentiepunten worden opgesteld om de maatvoering te hervatten. Er is dan verder geen voorbereiding of positionering benodigd omdat dit al reeds gebeurd is.

Foto’s zijn te vergroten door er op te klikken.

Bij het wijzigen van tekeningen of zelfs een compleet nieuw model kan een bestaande uitzettekening aangepast of aangevuld worden om zo ten alle tijden met de meest actuele tekeningen te maatvoeren.

In het geval van maatvoering op meerdere verdiepingen beschikken we over het Mous-Systeem waarmee ervoor gezorgd word dat op elke verdieping dezelfde referentiepunten gebruikt kunnen worden. Voor meer informatie zie ‘Mous-Systeem’.

Naast de bouwgerelateerd maatvoeringswerkzaamheden leent Digimeet zich ook voor grondwerkbedrijven, hoveniers en stratenmakers waarvoor het de uitkomst kan zijn voor een moeilijk werk!

Digimeet kan u van dienst zijn bij de volgende onderdelen

  • Voorbereiding digitaal tekenwerk

  • Inmeten perceelsgrenzen/rooilijnen en referentiepunten aanmaken, ter plaatse positioneren nieuwbouw in CAD, eventueel aansluitend uitzetten grondwerk en/of stramienen. (mocht er nog steeds graag gebruik gemaakt willen worden van een bouwraam is het met Digimeet een kleine moeite ook op het bouwraam een aantal stramienen en/of muren af te tekenen)

  • Uitzetten funderingspalen
  • Nameten funderingspalen (incl. afwijkingsrapport)

  • Uitzetten fundering
  • Uitzetten (en evt. monteren) instortankers op funderingskist
  • Uitzetten (en evt. boren/lijmen) boorankers reeds gestorte fundering
  • Uitzetten lijm- metselwerk op reeds gestorte fundering
  • Uitzetten lijm- metselwerk en eventueel ook instort- boorankers op verdiepingsvloeren (hierbij word gebruik gemaakt van het Mous-Systeem)
Nieuwbouw