Digiscan

Wanneer een bestaande situatie ingemeten dient te worden maar deze dusdanig complex blijkt te zijn met een hoog gevraagd detailniveau is inmeten met Digimeet tijdrovend. Voor deze complexe inmetingen gebruiken we Digiscan waarmee complete bestaande situaties gescand kunnen worden.

De uitvoer van Digiscan is in de vorm van een puntenwolk van miljoenen ingemeten punten. Dit is een aanzienlijk verschil met inmeten d.m.v. Digimeet waarbij het aantal ingemeten punten meestal tussen de 10 en 500 punten ligt.

Foto’s zijn te vergroten door er op te klikken.

De keuze tussen inmeten met Digimeet of Digiscan hangt dan ook af van het gevraagde detailniveau van de inmeting. Ook de toegankelijkheid van de locatie speelt een rol. Bij Digimeet is het in veel gevallen nog noodzakelijk meetpunten ‘fysiek’ in te meten door met een prisma het individuele meetpunt aan te wijzen. Digiscan meet alles reflectorloos zonder dat je de meetpunten fysiek aan hoeft te wijzen. Net zoals bij Digimeet kan bij Digiscan alles in een rechte, onbelemmerde zichtlijn vanaf het apparaat gemeten worden.

In het geval dat er naast Digiscan later ook nog Digimeet maatvoering gewenst is worden er tijdens het scannen referentiepunten in de vorm van scantargets en/of referentiestickers aangemaakt en ingescand. Deze referentiepunten staan later ook in de puntenwolk.

Een puntenwolk vanuit de scan kan eenvoudig ingeladen worden in de meeste 3D-modelleerprogramma’s  om hier vervolgens de nieuwe situatie in, over of tegen te modelleren.

Neem direct contact op

Foto’s zijn te vergroten door er op te klikken.