Bestaande bouw

Naast nieuwbouw leent Digimeet zich ook uitermate goed voor inmeet- en uitzetwerkzaamheden zowel in als tegen bestaande bebouwing. Gaat het nu om een nieuw portaal in een bestaande ruimte, een aanbouw tegen een woning, een uitbreiding van een bedrijfshal of de transformatie van bijvoorbeeld een kantoorpand, dan is Digimeet hier geschikt voor.

Bij het bouwen in of tegen bestaande bebouwing wordt maatvoering een stuk ingewikkelder in vergelijking met nieuwbouw. Tekenwerk van de bestaande situatie is vaak niet toereikend om direct op verder te tekenen en hoe ouder het bestaande pand is, hoe groter de afwijkingen. Ook het uitzetten van de maatvoering is niet meer zo vanzelfsprekend als bij nieuwbouw. Er moeten vanaf het begin af aan goede uitgangspunten zijn t.o.v. de bestaande bouw.

Digimeet biedt hierin de oplossing, met onze Robotic Total Station (RTS) kunnen we de bestaande situatie inmeten en verwerken. Vervolgens brengen we het nieuwe gedeelte daarin of tegenaan.

Vooraf overleg (evt. op locatie) over de bestaande situatie en de toekomstige werkzaamheden wordt gevolgd door een inmeting. Net als bij nieuwbouw worden er referentiepunten in de vorm van stickers en/of spijkers aangemaakt, daarna worden belangrijke referenties ingemeten zoals peilhoogtes, bestaande constructie, gevels, vloeren wanden enz. De RTS meet in 3D, dit houd in dat van elk gemeten punt de positie in X-Y en Z vlak bekend zijn. Alles wat in één rechte zichtlijn vanaf de RTS zichtbaar is kan (onder normale omstandigheden) gemeten worden.

Wanneer op meerdere verdiepingen ingemeten dient te worden beschikken we over het Mous-Systeem waarmee ervoor gezorgd word dat op elke verdieping dezelfde referentiepunten gebruikt kunnen worden. Voor meer informatie zie ‘Mous-Systeem’.

Als de bestaande situatie ingemeten is wordt deze op kantoor uitgewerkt, hier zijn meerdere uitwerkingen mogelijk:

Als alleen X-Y posities van bijvoorbeeld wanden, hekwerken, gevels enz. belangrijk zijn, dan kan de inmeting eenvoudig in CAD uitgewerkt worden. Het resultaat is een digitale tekening met een bovenaanzicht van de ‘As built’ situatie. De digitale As Built tekening kan vervolgens vergeleken worden met het bestaande tekenwerk en gebruik worden om met de juiste werkelijke maatvoering te tekenen.

Meer informatie? Neem direct contact met ons op!

Als zowel X-Y en Z posities belangrijk zijn en er t.o.v. een bepaalde peilmaat gewerkt moet worden kunnen we de inmeting verwerken in ons 3D tekenpakket Tekla Structures. Aan de hand van de ingemeten punten wordt er in 3D een bestaande situatie gemodelleerd.

In plaats van een paar eenvoudige lijnen tussen de ingemeten punten worden nu de echte vloerplaten, muren, hout- staal- en/of betonprofielen gemodelleerd.

Foto’s zijn te vergroten door er op te klikken.

Bovenstaande uitwerking blijkt uitermate effectief bij het tekenen van bijvoorbeeld een nieuwe staalconstructie welke inpandig moet worden aangebracht.

Uit het uitgewerkte model kan ten slotte een .IFC-bestand gegenereerd worden. Dit .IFC-bestand kan gebruikt worden in een groot aantal 3D-modelleerprogramma’s om op verder te werken en zo deel uit te maken van het Bouw Informatie Model (BIM). Naast 3D-modelleersoftware zijn er ook diverse .IFC-viewers beschikbaar waarin het model langs alle zijden bekeken kan worden.

Digimeet kan u van dienst zijn bij de volgende onderdelen:

  • Voorbereiding tekenwerk

  • Aanmaken assenstelsel in bestaande bouw (bij meerdere verdiepingen maken we gebruik van het moussysteem)

  • Inmeten in bestaande bouw met het nieuwe assenstelsel als referentie

  • Uitzetten gewenste onderdelen Denk aan nieuwe fundering, inboor ankers, nieuwe muren etc.

  • Inmeten bestaande bouwwerk omdat er geen tekenwerk van voorhanden is. Als eindproduct kunnen we zowel een 2D- als in 3D-tekening of model aanleveren.

BEL MIJ TERUG
U kunt hier een terugbel verzoek achterlaten. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.