SOFTWARE

Digimeet is het verbindend element tussen de theorie op de "tekentafel" en praktijk op de bouw. De juiste software is van doorslaggevend belang voor een snelle en goede verwerking van de aangeleverde of in te meten gegevens. In een korte tijd kunnen de gegevens geanalyseerd en verwerkt worden.

De software waarvan wij gebruik maken draait onder een standaard CAD-pakket waardoor zowel DWG- als DXF- bestanden makkelijk te in- en exporteren zijn. Na het inporteren van deze tekeningen kunnen hierop meetpunten aangeven worden. Deze meetpunten zijn bijv. de graaflijnen, hoeken van een fundering of het hart van een anker. Het punt wat in de software aangeven is, wordt later op de bouw het exacte meetpunt wat gemarkeerd wordt middels een piket, spijker, enz.

Om er zeker van te zijn dat de aangeleverde tekeningen juist zijn opgezet is de software tevens uitgerust met een maatvoeringscontrole en een tekeningvergelijk-functie.

MAATVOERINGSCONTROLE
Om te voorkomen dat handmatige maatwijzigingen in een CAD-tekening in het werk tot maatproblemen leiden, beschikt de software over een maatvoeringscontrole. Het programma spoort automatisch maatlijnen op waar iemand mee ‘geknoeid’ heeft. Deze worden weergegeven in de tekening met een wolksymbooltje en de werkelijke CAD-maten. Slordig tekenwerk wordt zo in de meeste gevallen tijdig ontdekt en het uitzetten van de verkeerde positie van bijvoorbeeld ‘gewijzigde’ ankers kan daarmee worden voorkomen.
 

Fig. 1    De maatlijn (2550) wordt geselecteerd om te controleren of deze juist is. In dit geval maar één maatlijn. In de werkelijkheid kunnen dit alle maatlijnen tegelijk zijn.

 

Fig. 2   De software vergelijkt de getoonde waarde(n) (2550) met de reële waarde(n) (2500)

 

Fig. 3   Op de tekening verschijnt automatisch een wolkje en de tekst met het verschil tussen de twee waarden (50)TEKENINGVERGELIJK
Met de functie Tekeningvergelijken kunnen er twee revisies van dezelfde tekening over elkaar gelegd worden, waarbij automatisch alle teksten en arceringen worden weggelaten en alle relevante teken-elementen van beide tekeningen een afwijkende kleur krijgen. Verschillen zijn hierbij snel opgemerkt.
Ook tekeningen van verschillende herkomst – bijvoorbeeld constructeur en architect – kunnen eenvoudig met verschillende kleuren over elkaar gelegd worden om eventuele afwijkingen te constateren.


In plaats van punten uitzetten in het veld kunnen met de Robotic Total Station (RTS) ook bestaande objecten ingemeten worden. Ieder gemeten punt wordt middels de software vertaald naar een tekening opgebouwd uit lijnen. U kan er zeker van zijn dat de gemeten waarden juist zijn. Deze waarden zijn digitaal ingemeten en verwerkt. Hierdoor kan er ook perfect op verder getekend worden. Dit levert een enorme reductie van fouten op! Het inmeten van objecten wordt o.a. veel gebruikt bij renovatie-projecten, uitbreidingen van woningen, trappenhuizen, verlengen van agrarische gebouwen en landmetingen.